پروژه های دیجیتال خود را به ما بسپارید

کارشناسان مجرب ما آماده پذیرش پروژه‌های شما هستند

گرافیک

برنامه نویسی

انیمیشن

فیلم و تصویر

بازی سازی

شبکه‌های اجتماعی

اشتغال به شرط آموزش پذیری

آمادگی کامل مجتمع فرهنگی دیجیتال خلیج فارس برای جذب نیروهای با استعداد

فرم استخدام

معمار دنیای دیجیتال شما خواهیم بود

خدمات مجتمع 

پروژه های انجام شده