استخدام در مجتمع

فرم پرسشنامه استخدام

مجتمع فرهنگی دیجیتال خلیج فارس
 • 1. اطلاعات شخصی

 • 2. سوابق تحصیلی و آموزشی

  به ازای داشتن هر مدرک تحصیلی، موارد (مدرک - رشته - معدل کل - تاریخ شروع - تاریخ پایان - نام موسسه - شهر) را در هر کادر وارد کنید.
 • 3. تجربیات شغلی

  به ازای داشتن هر شغل، موارد (سازمان/شرکت - سمت/شغل- مدت سابقه - تاریخ شروع - تاریخ پایان - آخرین حقوق و مزایا - علت ترک کار) را در هر کادر وارد کنید.
 • 4. آشنایی به زبانهای خارجی، کامپیوتر و سایر دوره‌ها

 • زبان انگلیسی

 • زبان خارجی دوم

  در صورت آشنایی به زبانی غیر از انگلیسی، نام آنرا ذکر کنید.
 • آشنایی با کامپیوتر

 • ردیف 1

 • ردیف 2

 • ردیف 3

 • ردیف 4

 • ردیف 5

 • دوره‌های آموزشی

  به ازای گذراندن هر دوره آموزشی، موارد (دوره - نام موسسه - مدت دوره - تاریخ شروع - تاریخ پایان) را در هر کادر وارد کنید.
 • 5. نحوه همکاری

 • 6. شغل مورد درخواست

 • 7. حق بیمه و ضمانت‌نامه

 • 8. حقوق و مزایا

 • پایان

  تكميل نمودن اين فرم هيچگونه تعهدی در قبال استخدام شما برای شركت ايجاد نمی‌نمايد.