پشتیبانی انفورماتیک

مجتمع فرهنگی دیجیتال خلیج فارس پشتیبانی سخت افزار، نرم افزار و شبکه بیش از پنجاه شرکت و مجموعه بزرگ را در سطح استان به عهده دارد. که برخی از آنها از قرار زیر هستند:

  • هتل هرمز
  • هتل آتیلار
  • دانشگاه مذاهب اسلامی
  • رستوران امپراطور
  • هتل ارم قشم
  • هتل ساحل طلایی قشم
  • گروه هتل های کیمیا
  • هتل آرتا