بازی سازی

شاید بدانید که بازی های دیجیتالی می توانند مانند استادانی با تجربه و کار آزموده برای آموزش مهارتهای زندگی مفید باشند ، بخصوص برای بازی هایی که ماجراجویانه، حادثه ای و فکری باشند. اما مطئنا نمی دانید چند گیمر/بازیباز در همین کشورمان داریم؟ طبق آمار دایرک، ایران ۲۳ میلیون گیمر(با حداقل یک ساعت بازی در…