انیمیشن سه بعدی گل

flower

انیمیشن سه بعدی با موضوع : مضررات سیگار برای اطرافیان
به سفارش: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان