سلام مشاور

salam-moshaver-app

این اپلیکیشن با رویکرد نوبت گیری جهت مشاوره طراحی و پیاده سازی شده است. مشاوران میتوانند وقتهای آزاد خود را در سه مدل حضوری، تلفنی و آنلاین به عنوان نوبت در سامانه ثبت کرده و کاربران با جستجو در وقتهای آزاد هر مشاور میتواند نوبت را رزرو و خریداری نماید.