سلام مشاور

salam-moshaver.com

این سامانه با رویکرد نوبت گیری جهت مشاوره طراحی و پیاده سازی شده است. مشاوران میتوانند وقتهای آزاد خود را در سه مدل حضوری، تلفنی و آنلاین به عنوان نوبت در سامانه ثبت کرده و کاربران با جستجو در وقتهای آزاد هر مشاور میتواند نوبت را رزرو و خریداری نماید.
از دیگر امکانات این سامانه میتوان به تست آنلاین، سیستم پرسش و پاسخ، خرید بلیت همایشهای روانشناسی و … اشاره کرد.

Client:

موسسه آتیه نگر مسیر تکامل