کابلیت

kbilit_app

اپلیکیشن خرید آنلاین بلیت کنسرت : نمایش لیست کنسرت ها، امکان انتخاب صندلی در جایگاه مورد نظر، مشاهده محل سالن کنسرت در گوگل مپ، پرداخت آنلاین و دریافت بلیت بصورت فایل pdf